All Accounts Banner Link to English Version

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt – możemy pomóc i zaoszczędzić nerwy i pieniądze!

 

Zeznania podatkowe / Self Assessment Tax Returns

Od wprowadzenia deklaracji podatkowej odpowiedzialność za poprawne obliczenia podatku i ubezpieczenia oraz ich płatności przeniosła się z Urzędu Podatkowego na podatnika. Niestety chociaż istnieje wiele dyskusji na temat uproszczenia podatków, w rzeczywistości procedury zawsze tylko wydają się na bardziej czasochłonne.

Istnieje wiele sytuacji, kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli jesteś samozatrudniony, dyrektorem firmy, zarządca kapitału lub jeśli masz dochody zagraniczne względnie jakichkolwiek innych dochodów, które nie są jeszcze opodatkowane. (więcej szczegółów )

Jesteś prawnie zobowiązany zadeklarować dochód i złożyć zeznanie podatkowe online corocznie do 31 stycznia i wykonać dwie roczne płatności na poczet swojego podatku dochodowego. Opóźnienie (złożenia deklaracji/zeznania albo w uiszczeniu należnych opłat) powoduje kary które są naliczane automatycznie w równych odstępach czasu, dodatkowo jest naliczone oprocentowanie do sumy należnej Urzędowi Podatkowemu.

Możemy ocenić i określić Twoja pozycje podatkowa i zaoszczędzić Ci wiele czasu i stresu poprzez wypełnienie zeznania podatkowego dla Ciebie. Przygotujemy Twoje zeznanie/deklaracje dla Ciebie do podpisania i złożenia lub, jeśli to możliwe złożymy Twoje zeznanie podatkowe  online. Możemy przejąć w Twoim imieniu ciężar kontaktów bezpośrednich z HMRC jako Twój agent.

Oszczędzanie Twoich pieniędzy - Minimalizacja Twoich płatności podatkowych

Co ważniejsze możemy pomóc Ci w zmniejszeniu rachunku podatku i zachować więcej pieniędzy, które tak ciężko pracowałeś zarobić. zapewnimy, że wszystkie wydatki dopuszczalne znajduje się w Twoich obliczenia podatku. Osoby często płacą za dużo podatku z powodu niewiedzy jak traktować wydatki spowodowane miedzy innymi: kosztami motoryzacyjnymi, korzystania z domu jako biura, ulgach kapitałowych i zakupu dóbr trwałych (fixed assets) oraz na wynagrodzenie dla pracującego małżonka.

Oferujemy pełny wachlarz usług dla klientów, którzy stanowią część systemu schematu podatkowego dla przemysłu budowlanego (CIS). Większość  z nich jest zarejestrowanych jako podwykonawcy, a niektórzy są również wykonawcami. Wielu podwykonawcom należą się zwroty pieniędzy od urzędu podatkowego HMRC i ma sens składać wnioski o to najszybciej po zakończeniu roku podatkowego.


Wykonawcy muszą (po zweryfikowaniu podwykonawców) co miesiąc wypełniać formy CIS z dokładnym wyliczeniem co komu zapłacili i jakie odliczenia zrobili oraz uiścić podatki pobrane od podwykonawców do kasy urzędu podatkowego. Są wysokie kary za  opóźnienia albo niezastosowanie się do tych zobowiązań.

Również chętnie udzielamy porad osobom indywidualnym w sprawach podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax (CGT)). Często wynika to ze sprzedaży majątku, który nie kwalifikuje się do kategorii jedynego domu/mieszkania.


Kto musi wypełnić zeznanie podatkowe?

Najczęstsze powody konieczności wypełnić zeznanie podatkowego są wymienione poniżej. Jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) poprosi Cię o wypełnienie zeznania podatkowego z innego powodu (to zwykle jest, aby upewnić się, że masz płacisz odpowiedni podatek i korzystasz z odpowiednich zwolnień), należy to zawsze zrobić.

Jesteś samozatrudniony (self-employed) - - Jeśli jesteś pracujesz na własny rachunek (w tym jako członek/partner spółki osobowej) zawsze musisz wypełnić zeznanie podatkowe.

Dyrektorzy spółek, przedsiębiorstw, duchowni, członkowie stowarzyszenia Lloyd

Musisz wypełnić zeznanie jeśli jesteś jedną z następujących osób:

  • dyrektor firmy (chyba że jesteś dyrektorem organizacji non-profit, np. charytatywnej, i nie otrzymujesz żadnych płatności lub korzyści)
  • minister/duchownym/księdzem religii (każda wiara)
  • członkowie stowarzyszenia Lloyd's

Dochód powyżej pewnego poziomu od oszczędności, inwestycji lub nieruchomości

Jeśli jeszcze nie wypełniłeś zeznania podatkowego, to koniecznie trzeba to zrobić jeśli otrzymujesz jakikolwiek z poniższych::

  • £10,000 lub więcej dochodu z oszczędności i inwestycji
  • £2,500 lub więcej dochodu z oszczędności i inwestycji nieopodatkowanych
  • £10,000 lub więcej dochodów z majątku/wlasności (przed odliczeniem kosztów dopuszczalnych)
  • £2,500 lub więcej dochodów z majątku/wlasności (po odliczeniu kosztów dopuszczalnych)
  • Roczny dochód z lokaty/trust lub rozliczenia, w którym podatek jest nadal należny (chociażby nawet Ty jesteś traktowany jak przyjmujący ten dochód)
  • dochodów z majątku osoby zmarłej, od których podatek jest jeszcze rozliczony

Jesteś 65 i otrzymujesz zmniejszoną ze względu na wiek odliczenie podatkowe

Jeśli otrzymasz obniżone ze względu na wiek odliczenie podatkowe bo jesteś 65 albo więcej ale twój dochód przekracza pewien poziom (£ 24.000 do 2011-12 roku podatkowego, i £ 25.400 do 2012-13 roku podatkowego), musisz wypełnić zeznanie podatkowe.(Source: Direct.gov.uk)