All Accounts Banner Link to English Version

 

Usługi księgowe dla firm i osób prywatnych

Zapewniamy niezbędne usługi księgowe dla tych osób lub firm poszukujących dokładnego i zorganizowanego zarządzania ich dokumentacją finansową, pomagając im kontrolować swoje finanse i przepływ środków pieniężnych. Z doskonałą znajomością praktyczną podwójnego sytemu wpisu księgowego, zarządzanie kontami, utrzymania ksiąg zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur, sporządzania regularnych sprawozda.

Bierzemy odpowiedzialność za dokładna sprawdzenie i kontrole wszystkich wpisów do ksiąg/kont rachunkowych, rozliczenia międzyokresowe & przedpłaty, rozliczenia z dostawcami i generowanie płatności.


Główne usługi księgowe:

 • Ogólna księgowość
 • Wprowadzanie danych - przechowywanie, rejestrowanie i kontrolowanie wszystkich transakcji finansowych, rachunków, wpływów, czeków, kwitów depozytowych i wielu innych.
 • Prowadzenie ksiąg/kont - rejestrujemy wszystkie przepływy i salda rachunków, w tym dochodów, wydatków i bilansów.
 • Deklaracje VAT
 • Prognozy przepływów pieniężnych / gotówki
 • Roczne zestawienia / sprawozdania dla samozatrudnionych - (self employed / sole traders)
 • Projekt rocznych zestawień /sprawozdań dla firm – Limited companies - Draft Final Accounts for Limited Companies
 • Miesięczne / kwartalne raporty - zapewnienia formalny zapis dla przedsiębiorstw i osób fizycznych w odniesieniu do ich działalności finansowej.
 • Rozrachunki z dostawcami - Accounts Payable
 • Rozrachunki z odbiorcami - Accounts Receivable
 • Rachunkowość i wypełnienie deklaracji VAT
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawdzenie wyciągu bankowego – porównamy i zweryfikujemy wszystkie transakcje aby zagwarantować, że nie istnieją różnice i ujawnić wszelkie rozbieżności.
 • Przygotowywanie budżetu

 

Pomożemy Ci zachować wszystkie rachunki/konta, na bieżąco, jak również zrozumieć, co można zaklasyfikować jako koszty działalności i czego nie można. To ostatecznie powinno zmaksymalizować twoje zyski bez ryzyka wpadnięcia w konflikt z urzędem podatkowym.

Na koniec jakkolwiek zdecydujesz czy wybrać nasze usługi do wypełnienia deklaracji podatkowej na koniec roku finansowego albo na przekazanie wszystkich informacji do twojego księgowego to nasze biuro rachunkowe zmniejszy twoje opłaty i pomoże uniknąć tych kar HMRC.